მართვის პანელი

შინაარსის მართვის სისტემა, ანუ როგორც მას უწოდებენ „საიტის ძრავა“, გახლავთ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ამუშავებს საიტს და იძლევა მისი მართვის საშუალებას. საიტი მუშაობაში პირველ რიგში იგულისხმება საიტის სტრუქტურის ფორმირება, მნახველთა ახალი გვერდების გენერაცია, საიტის შიდა ძიების მექანიზმი და ა.შ.

Digital CMS საშუალებას იძლევა სწრაფად და მარტივად მოახდინოთ ნებისმიერი სახის ინფორმაციის განთავსება და შემდგომი რედაქტირება მარტივი და მოხერხებული საშუალებებით.

შინაარსის მართვის სისტემა, ანუ როგორც მას უწოდებენ „საიტის ძრავა“, გახლავთ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ამუშავებს საიტს და იძლევა მისი მართვის საშუალებას. საიტი მუშაობაში პირველ რიგში იგულისხმება საიტის სტრუქტურის ფორმირება, მნახველთა ახალი გვერდების გენერაცია, საიტის შიდა ძიების მექანიზმი და ა.შ.

Digital CMS საშუალებას იძლევა სწრაფად და მარტივად მოახდინოთ ნებისმიერი სახის ინფორმაციის განთავსება და შემდგომი რედაქტირება მარტივი და მოხერხებული საშუალებებით.

ტექნიკური მხარდაჭერა

  • ვებ-გვერდის სტრუქტურის მართვა (გვერდების დამატება და წაშლა, მდებარეობისა და ტიპის შეცვლა, ქვე-გვერდების დამატება)
  • ყველა ტექსტური გვერდის და მედია-მასალის რედაქტირება;
  • ფოტოსურათების და ფაილების მიმაგრება ნებისმიერ გვერდზე;
  • პროდუქციის კატალოგის წარმოება, ფასებით და კალათით
  • საკვანძო სიტყვების და აღწერის მიმაგრება ნებისმიერი გვერდისთვის;
  • Google და სხვა საძიებო სისტემისთვის ოპტიმიზირებული კოდი
  • სიახლეების დამატების საშუალება